Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κιλκίς κατανοεί πλήρως τη σημασία προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι αισθάνεστε ασφαλείς στον ιστότοπο μας.

Η ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, συμμορφούμενοι με τις αυστηρές απαιτήσεις του Ελληνικού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων και τις απαιτήσεις του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, μπορείτε να παύσετε την χρήση του ιστότοπου μας.

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων είναι ο ΔΣ Κιλκίς.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του ΔΣ Κιλκίς είναι τα εξής:

- Ταχυδρομική διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 5, Κιλκίς 61100

- Τηλέφωνο - σταθερό: 2341026169

- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ορισμοί

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί.  Παραδείγματα είναι το όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και φύλο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και δεδομένα χρήσης του ιστότοπου, όπως για παράδειγμα διεύθυνση IP.

Υποκείμενο Δεδομένων ή Υποκείμενο: Τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή στην Εταιρεία στην οποία το Υποκείμενο είναι πελάτης.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ή Επεξεργασία: Κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται στα προσωπικά δεδομένα, όπως συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση, αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμός, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή, καταστροφή.

Συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων: Κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή, και εν πλήρη επίγνωση, και με την οποία, το Υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο Επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για τον σκοπό της Επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες δεδομένων που αφορά η Επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η Συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.

Αποδέκτης των δεδομένων: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια Αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για τρίτο μέρος ή όχι.

Τρίτος: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια Αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος Οργανισμός, εκτός από το Υποκείμενο των δεδομένων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και τα πρόσωπα, που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτά ενεργούν υπό την εποπτεία ή εκ μέρος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της Επεξεργασίας καθορίζονται με διατάξεις νόμου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο.

Εκτελών την Επεξεργασία: οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: (“αρχείο”), κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων και σκοπός επεξεργασίας τους

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στον ιστότοπο του ΔΣ Κιλκίς συλλέγονται μόνο όσα δεδομένα κρίνονται αναγκαία και πρόσφορα με σκοπό να σας παρέχουμε έναν λειτουργικό ιστότοπο.

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:

·                     Πληροφορίες συσκευής.

·                     Πληροφορίες πλοήγησης κατά την επίσκεψη του ιστότοπου μας,

·                     Διεύθυνση IP και

·                     Δεδομένα Cookies.

Η επεξεργασία των ως άνω δεδομένων γίνεται με αποκλειστικό την παροχή πρόσβασης στις πληροφορίες του ιστότοπού μας και την εύρυθμη λειτουργία του.

Ειδικότερα,

Συλλογή δεδομένων που συλλέγουμε αυτόματα κατά την επίσκεψη του ιστότοπου μας

Μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας χωρίς να μοιράζεστε δεδομένα τα οποία να σας ταυτοποιούν. Ωστόσο, πληροφορίες σύνδεσης και πλοήγησης και αλληλεπίδρασης με τον ιστότοπο μας συλλέγονται αυτόματα με σκοπό να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του ιστότοπου μας και των υπηρεσιών που παρέχουμε σε εσάς και να βελτιώσουμε την online εμπειρία των χρηστών. Ειδικότερα, σε συμμόρφωση με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του Κανονισμού της  ΕΕ 2016/679, ο ιστότοπός μας συλλέγει μια σειρά δεδομένων και πληροφοριών γενικού χαρακτήρα σε κάθε πρόσβαση σας, τα οποία αποθηκεύονται προσωρινά σε αρχεία καταγραφής ενός διακομιστή. Το αρχείο καταγραφής δημιουργείται ως μέρος της αυτόματης καταγραφής που πραγματοποιείται από το ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατή η συλλογή των ακόλουθων δεδομένων:

-Συλλογή δεδομένων Σύνδεσης: Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο μας (όπως το λειτουργικό σύστημα, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, την διεύθυνση IP, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, τον διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείται, τη συνιστώμενη τοποθεσία της διεύθυνσης IP, τον πάροχο της υπηρεσίας διαδικτύου που χρησιμοποιείτε).

-Συλλογή Δεδομένων Πλοήγησης: Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τις σελίδες που επισκεφτήκατε και τα στοιχεία στα οποία κάνατε κλικ, προβλήθηκαν από εσάς κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Γενικά, οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται με τη χρήση ψηφιακών αναγνωριστικών, όπως ο αριθμός της συσκευής σας, ορισμένα cookies του προγράμματος περιήγησης ή η διεύθυνση IP σας. Τα αναγνωριστικά αυτά χρησιμοποιούνται για τη διάκριση των πληροφοριών που συλλέγονται από το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας από τις πληροφορίες που συλλέγονται από το πρόγραμμα περιήγησης/τη συσκευή ενός άλλου χρήστη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies.

Σε κάθε περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών (server log files), εάν διαπιστωθούν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

Η συλλογή και αποθήκευση των ανωτέρω δεδομένων είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του ιστότοπου μας προκειμένου να παρέχεται λειτουργικότητα και να προσφέρεται το περιεχόμενό του. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για να βελτιστοποιούμε τον ιστότοπό μας και να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των συστημάτων της τεχνολογίας πληροφοριών μας. Νομική βάση για την επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6  παρ. 1 στοιχείο στ του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστοτόπου μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες δεν πραγματοποιείται ή δεν προβλέπεται επί του παρόντος.

Διάρκεια τήρησης και ακρίβεια των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται.

Δικαιώματα υποκειμένων

Στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και το δικαίωμα πρόσβασης σ’ αυτά.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, διόρθωσης  και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να λάβετε (δικαίωμα στη φορητότητα) τα προσωπικά σας  δεδομένα και να τα μεταβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς καμία αντίρρηση μας.

Μπορείτε, επίσης, να προβάλετε εναντίωση κατά της επεξεργασίας δεδομένων για τους αναφερθέντες σκοπούς ανά πάσα στιγμή και ανέξοδα, χωριστά για κάθε δίαυλο επικοινωνίας και με ισχύ για το μέλλον καθώς και στη δημιουργία των εξατομικευμένου προφίλ χρήσης.

Για τους ανωτέρω σκοπούς τυχόν αίτημά του υποκειμένου θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς το Σύλλογο στο e- mail dskilkis@gmail.com.

Σε περίπτωση αιτήματος σας, έχουμε την υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά την διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679.

Διατηρούμε το δικαίωμα περαιτέρω επεξεργασίας, αν αποδείξουμε επιτακτικούς λόγους που χρίζουν προστασίας οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή αν η επεξεργασία χρησιμεύει για την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

 Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημα σας, στο οποίο υποχρεούμαστε να απαντήσουμε αιτιολογημένα.

Κατόπιν κάθε αιτήματος υποχρεούμαστε να σας απαντήσουμε εντός μηνός από την κατάθεση αυτού. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον κρίνεται αναγκαίο λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε περίπτωση καθυστέρησης απάντησης επί του αιτήματος έχουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε, για τους λόγους που δεν ενεργήσαμε.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων παιδιών

Δεν προβαίνουμε σε συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων που ανήκουν σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 16 χρόνων.

Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, οι πληροφορίες αυτές θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουν συλλεχθεί πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, ενημερώστε μας στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Πολιτική cookies του ιστότοπου μας

Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679. Το συμφέρον μας για βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας πρέπει να θεωρείται ως έννομο, κατά την έννοια της προαναφερθείσας διάταξης.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας (laptop, tablet, smartphone κ.α.) όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στην τερματική συσκευή σας, δεν περιέχουν ιούς, προγράμματα τύπου Δούρειος Ίππος (trojan) ή άλλα επιβλαβή προγράμματα. Στο cookie συγκεντρώνονται πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη τερματική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε άμεση γνώση της ταυτότητας σας μέσω αυτών.

Η χρήση των cookies αποσκοπεί αφενός στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies συνεδρίας, για να αναγνωρίσουμε ότι έχετε ήδη επισκεφτεί επιμέρους σελίδες της ιστοσελίδας. Αυτά διαγράφονται αυτόματα μόλις εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα μας.

Πέραν αυτού χρησιμοποιούμε προσωρινά cookies με σκοπό την ευκολία χρήσης, τα οποία αποθηκεύονται για καθορισμένο χρονικό διάστημα στην τερματική συσκευή σας. Αν επισκεφτείτε εκ νέου τη σελίδα μας για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, αναγνωρίζουμε αυτόματα ότι μας έχετε ήδη επισκεφτεί, σε ποιες καταχωρίσεις/ ρυθμίσεις προβήκατε, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο να προβείτε ξανά στις ίδιες ενέργειες.

Λάβετε υπόψη ότι τη δυνατότητα να διαμορφώσετε έτσι τον Browser σας, ώστε να μην εναποτίθενται Cookies τοπικά και τα ήδη υπάρχοντα να διαγράφονται αμέσως. Αν επιθυμείτε να μάθετε, πώς μπορείτε να προχωρήσετε σ’ αυτές τις ρυθμίσεις στον Browser σας, παρακαλούμε να ενημερωθείτε σχετικά από τις επιλογές βοήθειας του Browser σας ή να απευθυνθείτε άμεσα στον κατασκευαστή του λογισμικού σας.

Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Σύλλογος για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν. 

Ασφάλεια δεδομένων

Ο ΔΣ Κιλκίς εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας προκειμένου να αποτρέψει την απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη και χρήση ή προσπέλαση των δεδομένων σας με μη νόμιμο τρόπο. Επιπλέον, περιορίζουμε την συλλογή, επεξεργασία και πρόσβαση στα δεδομένα σας σε όσους εργαζομένους, και άλλους τρίτους απαιτείται προκειμένου να εκπληρώσουν τα επαγγελματικά καθήκοντά τους. Όλοι οι εργαζόμενοι  μας επεξεργάζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες και δεσμεύονται να τηρούν σχετικούς όρους εμπιστευτικότητας.

Για τυχόν παραβίαση των δεδομένων σας ο ΔΣ Κιλκίς θα ειδοποιεί εσάς και κάθε αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε παραβίαση όταν υποχρεούμαστε από το νόμο να το κάνουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε μια ερώτηση ή μια καταγγελία σχετικά με την πολιτική αυτή, τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας:

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 5, Κιλκίς 61100

Παράπονα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εάν ανησυχείτε για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για περισσότερες λεπτομέρειες στη διεύθυνση: www.dpa.gr

Αλλαγές στην πολιτική

Είναι πιθανόν να αναθεωρήσουμε αυτή την πολιτική δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση στον ιστότοπο μας ή επικοινωνώντας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η παρούσα πολιτική έχει αναθεωρηθεί στις 23/05/2018.

© 2016 ΔΣΚ - Developer Τάσος Χινιτίδης - 6980 250 184 i2i.gr - RSFirewall Advanced security

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies. Η χρήση των Cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και μπορούμε να προβούμε σ’ αυτή μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σας. Ακόμα κι αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των Cookies, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των απαραίτητων Cookies, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εν γένει λειτουργία του Ιστοτόπου μας. Πληροφορίες